E-dziennik
Rekrutacja
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Facebook

Szkoła została powołana rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 listopada 1935 roku a jedyną nauczycielką była Pani janina Siarkiewiczówna-Bugańska, która została kierownikiem szkoły. W kolejnym roku dołączyła Pani Janina Babiczówna-Węgierska. Nauka odbywała się w domach - najpierw u rodziny Romana Piszcza "pod Ogrojcem", później u rodziny Wojciecha Wilka, Jana Dary, Franciszka Dary, Władysława Kasprzyckiego oraz Antoniego Bukańskiego. Kancelaria mieściła się u rodziny Gurgulów. W roku szkolnym 1935/36 do szkoły uczęszczało 59 uczniów z różnych roczników, realizując naukę w klasach I-III.

Wybuch wojny w 1939 roku zakłócił normalne zajęcia szkolne. Borykano się z różnymi trudnościami. Niemniej jednak przez cały okres okupacji nie przerwano pracy edukacyjnej w naszej szkole. Uczniowie kontynuowali naukę nieprzerwanie do lutego 1945 roku. W 1941 roku szkołę przemianowano z 1-klasowej na 2-klasową. Mijały lata a nauka odbywała się w prywatnych domach. Mieszkańcy "Berdychowa" zawiązali,  więc Komitet budowy szkoły. 22 lutego 1958 roku Gromadzka Rada Narodowa podjęła uchwałę o budowie szkoły. Na ten cel opodatkowano rolników w kwocie 30zł od 1 hektara.