E-dziennik
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Drodzy rodzice
25 Marzec 2020

 

Drodzy rodzice

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego ze stanem epidemii nauka w naszej szkole jest realizowana na odległość.

Organizacja, w nowej rzeczywistości polega na tym, że uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez wskazane w harmonogramie formy pracy zdalnej. Z każdym uczniem (lub Rodzicem) mamy kontakt mailowy, telefoniczny lub też inny – zdalny, za pomocą którego Państwa dziecko będzie otrzymywało wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz będzie brało udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości poprzez stronę internetową szkoły z poszczególnych przedmiotów według planu lekcji. W ten sposób będą realizowane treści z podstawy programowej. Uczeń ma za zadanie codziennie wejść na stronę internetową szkoły, przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia. W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., uczeń lub rodzic może kontaktować się telefonicznie lub e-mail z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Ponadto wywiązywanie się przez uczniów z wymagań zamieszczonych w harmonogramie, w poszczególnych dniach i lekcjach jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach tj. realizacji obowiązku szkolnego. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia i odsyłane na wskazaną w materiałach przez nauczyciela drogę elektroniczną - podlegają ocenianiu. Informację zwrotną w sprawie oceny uczeń otrzymuje na adres mailowy/telefoniczny/wybrany do kontaktu.

W przypadku dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, logopedią , zajęciami korekcyjno-kompensacyjne , zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i uczniami z niepełnosprawnościami nauczyciel drogą e-mail lub w bezpośredniej rozmowie telefonicznej informuje rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Nauka prowadzona na odległość jest również realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl , do której loginy i hasła zostaną przesłane uczniom przez wychowawców.

Zwracam się do Państwa z prośbą o rejestrację do dziennika elektronicznego pod adresem: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalukowica, wykorzystując do tego maile, za pośrednictwem których, nauczyciele obecnie kontaktują się z Państwem. Informację o sposobie rejestracji można uzyskać na stronie internetowej naszej szkoły. Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie będzie możliwy również po zalogowaniu się do e-dziennika.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i pomoc w prowadzeniu zdalnego nauczania. Prosimy o wyrozumiałość i dalsze wspieranie działań podejmowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

Życzę Państwu zdrowia , siły w pokonywaniu codziennych trudności i proszę o życzliwe i spokojne podejście do trudnej sytuacji dla każdego z nas.

Z wyrazami szacunku

Lidia Kowalczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej

Wyświetleń: 281