E-dziennik
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Formy współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami.
23 Marzec 2020

 

Formy współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Szanowni Rodzice !
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego ze stanem epidemii nauka w naszej szkole jest realizowana na odległość.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i pomoc w prowadzeniu nauczania w tak trudnej sytuacji dla  każdego z nas. Prosimy o wyrozumiałość i dalsze wspieranie działań podejmowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

Formy  współpracy nauczyciela z uczniem oraz rodzicami są następujące :

- uczniowie otrzymują informacje o treściach nauczania z danego przedmiotu na stronie internetowej szkoły

- współpracują  z nauczycielem poprzez tzw. messengera, skype , emaila

- utrzymują kontakt telefoniczny z wychowawcą oraz innymi nauczycielami w przypadku gdy wystąpią problemy w zrozumieniu treści z danego przedmiotu

- w przypadku braku e-maila  przez rodziców wychowawca danej klasy  przekazuje informacje drogą elektroniczną poprzez wykonanie zdjęcia i przesłaniem  go  poprzez sms na telefon rodzica

- informacje przekazywane przez nauczycieli w danym dniu są zgodne z realizacją godzin i równomiernym obciążeniem ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniem tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia( według planu lekcji)

Organizując uczniom kształcenie na odległość  pamiętamy o  zasadach bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

 

Wyświetleń: 229