Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny "Nasz Papież"

Konkurs plastyczny

Treść

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Jan Paweł II – Nasz papież”

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Ks. Marcin Mastalski

2. TEMAT KONKURSU 
„Jan Paweł II – Nasz papież”.

3. ADRESACI  KONKURSU 
Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły. 

4. KATEGORIE WIEKOWE
I. Klasy 0-3
II. Klasy 4 – 8

5. CELE KONKURSU 
•    kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II; 
•    rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Polaka; 
•    upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II;
•    promowanie młodych talentów.

 6. WARUNKI KONKURSU
Technika wykonywania prac: dowolna – płaska; 
Format pracy:

A3-klasy 4-8

A4- klasy 1-3
 

Kryteria oceny prac: 
•    wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
•    wkład pracy,
•    samodzielność wykonania pracy,
•    oryginalność podejścia do tematu
•    zgodność pracy z tematyką,

Prace powinny posiadać metryczkę: imię, nazwisko, klasę  Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.

Termin składania prac konkursowych: do 13.10.2023 r. do wychowawców klas lub nauczyciela plastyki p. Elżbiety Bargieł.

We wszystkich kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu. 

23893