Przejdź do treści
Wakacje 2024
Przejdź do stopki

Czyste powietrze wokół nas

Treść

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Adresatami programu są:

  • dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach,
  • rodzice i opiekunowie dzieci.

Cele główne programu:

  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ (kliknij, aby wybrać)

38532