Przejdź do treści
Wakacje 2024
Przejdź do stopki

Kartka urodzinowa

Treść

      

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja:

zajęcia edukacji wczesnoszkolnej- klasa I

Rodzaj innowacji: programowo -metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: wrzesień 2020

Data zakończenia innowacji: czerwiec 2023

 

Cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja ma zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, co jest zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2023.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest kształtowanie w dziecku postawy społecznej, kartki są wyrazem życzliwości, empatii i szacunku. Jednocześnie dzieci ćwiczą i doskonalą krótką formę wypowiedzi jaką są życzenia.


Opis innowacji:

Wstęp:

Uczniowie w ramach innowacji pedagogicznej, przed zbliżającymi się urodzinami koleżanki lub kolegi z klasy, wykonują kartę urodzinową. W klasie I najważniejszym elementem, będzie szata graficzna, na przełomie klasy II dołączą własnoręcznie zapisane życzenia urodzinowe.

 

Cele innowacji:

 • kultywowanie tradycji pisania kartek okazjonalnych ,
 • wzbudzanie szacunki i poszanowanie dla tradycji,
 • zwiększenie motywacji uczniów do samodzielnej nauki i doskonalenia krótkiej formy wypowiedzi jaką są życzenia,
 • rozwijanie umiejętności atrakcyjnego sposobu wykonania kartki urodzinowej,
 • wdrażanie do staranności,
 • doskonalenie zasad ortograficznych,
 • rozwijanie motoryki ręki,
 • rozwijanie kreatywności,
 •  

Metody pracy:

 • podające,
 • poszukujące,
 • praktycznego działania

 

Formy pracy:

 • indywidualne

 

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

Uczniowie:

 

 • poznają atrakcyjne formy nauki,
 • ćwiczą motorykę ręki, staranność,
 • rozwijają czytanie i pisanie,
 • poszerzają słownik,
 • uczą się kreatywności,
 • sprawiają radość kolegom i koleżankom,

 

 

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję
o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym. Narzędziem do ewaluacji będzie też ankieta dla uczniów i rodziców.

Autor innowacji:. Jolanta Sewiło

38533