Przejdź do treści
Wakacje 2024
Przejdź do stopki

"Kamishibai" Integracja artystyczno-teatralna widziana oczami dziecka

Treść

Kamishibai to nowatorskie rozwiązanie metodyczne-integracja ucznia poprzez artystyczny wymiar pracy.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dzioałania prowadzone będą w ramach planowanych zajęć artystycznych w szkołach, pod nadzorem kadry pedagogicznej, psycgologa specialnego, oraz przy współpracy z panią Małgorzatą Ćwikła-specialista terapeutka teatralna.

Podczas zajęć nauczyciel będzie korzystał z metod podających, aktywizujących i eksponujących.

Dotyczyć bedzoer metody nauczania bycia kreatywnym, realizowania swoich marzeń, planów, zdolności, a przedewszystkim umiejętności radzenia sobie w spoleczeństwie, rozwijania umiejętności komunikowania się, doskonalenia sprawności manualnych, rozwijania poczucia estetyki, rozładowania napięć, wdrażania do staranności i dokladności w w ykonywaniu podjętej pracy oraz doprowadzeniu pracy do efektu końcowego. Element innowacji dotyczy przezde wszystkim tego, iz uczniowie bedą mieli szansę doskonalić wy żej wymienione umiejętności w sposób praktyczny, w realnym kontekście, poprzez pracę indywidualną i grupową, udział w zajęciach teatralno-pastycznych, muzycznych, bibliotecznych, w konkursach  odbywających się w szkołach a także poprzez integrację z innymi likalnymi szkołami, wyjść na spektakle, spotkań z reżyserami, aktorami teatru oraz wiele innych twórczych działań.

Uczniowie w ramach innowacji będą tworzyli wlasne warsztaty [pracy pod kierunkiem nauczycieli-terapeutów, będą podejmowali próby samorealizacji, poprawnych zachowań, wyrażania własnych uczuć, mądre i praktyczne odnalezienie sie w świecie dorosłego czlowieka.

 

38532