Przejdź do treści
Wakacje 2024
Przejdź do stopki

Lapbook

Treść

 

„LAPBOOKOWA NAUKA”

 

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja:

zajęcia edukacji wczesnoszkolnej klasa I- III

Rodzaj innowacji: programowo -metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: wrzesień 2020

Data zakończenia innowacji: czerwiec 2023

 

Cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja ma zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, co jest zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2023.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest uporządkowanie, systematyzowanie
i utrwalania wiadomości.

 

Lapbook to  rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której  umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek , zakładek , harmonijek czy  mini-książeczek.

Cele innowacji:

 • uatrakcyjnieniezajęć edukacyjnych,
 • poszerzenie wiedzy o porach roku,
 • zwiększenie motywacji uczniów do samodzielnej nauki,
 • rozwijanie umiejętności atrakcyjnego sposobu przedstawianie zdobytej wiedzy,
 • powtórki materiału,
 • wdrażanie do staranności,
 • rozwijanie motoryki ręki,
 • rozwijanie kreatywności,
 • nauka organizacji pracy.

 

Metody pracy:

 • podające,
 • poszukujące,
 • praktycznego działania

 

Formy pracy:

 • indywidualne
 • praca w parach
 • zespołowe
   

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • papierowa teczka lub brystol formatu a3
 • materiały papiernicze,
 • gotowe materiały do lapbooka.

 

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

Uczniowie:

 • pogłębiają wiedzę,
 • poznają atrakcyjne formy nauki,
 • ćwiczą motorykę ręki,
 • rozwijają czytanie i pisanie,
 • poszerzają słownik,
 • uczą się organizacji pracy,
 • podnoszą poziom wycinania, kolorowania i klejenia i planowania swojej pracy

 

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję
o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym. Narzędziem do ewaluacji będzie też ankieta dla uczniów i rodziców.

Autor innowacji:. Jolanta Sewiło

38532